top of page

Duyuru İlanİYİLİK İÇİN ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ Yönetim kurulumuzun almış olduğu 04/03/2021 tarih ve 9 sayılı karara istinaden İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2021 Salı günü saat : 19:00. ’da Rakım Erkutlu Cad. No:252 Aziziye Mahallesi Konak - izmir adresindeki dernek merkezinde yapılacaktır çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 20.04.2021tarihinde aynı gündem ile yapılacaktır üyelerimize duyurulur.


GÜNDEM

Madde 1- Açılış ve yoklama Madde 2- Divan oluşturulması. Madde 3- Kuruluş sürecinden genel kurul sürecine kadar olan sürede geçici yönetim kurulunun gelir-gider ve faaliyet raporunun sunulması. Madde 4- Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulları seçimi. Madde 5- Yeni yönetim kurulu başkanının konuşmaları. Madde 6- Taşınmaz mal alınması ve satışına izin vermek için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Madde 7- Dilek ve temennilerin dinlenilmesi Madde 8- Kapanış

bottom of page